19 KATA

COMPOSED | INTRODUCED

1 Fukyugata Ichi

SHOSHIN NAGAMINE

2 Fukyugata Nidan

CHOSIN CHIBANA

3 Fukyugata Sandan

ANSEl UESHIRO

4 Pinan Shodan

ANKO ITOSU

5 Pinan Nidan

ANKO ITOSU

6 Pinan Sandan

ANKO ITOSU

7 Pinan Yondan

ANKO ITOSU

8 Pinan Godan

ANKO ITOSU

9 Naihanchi Shodan

BUSHI MATSUMURA

10 Naihanchi Nidan

BUSHI MATSUMURA

11 Naihanchi Sandan  

BUSHI MATSUMURA

12 Ananku


13 Wankan

also known as Kings Crown

14 Rohai


15 Wanshu

WANSHU

16 Passai

CHOTOKU KYAN

17 Chinto
18 Gojushiho
19 Kusanku

CHINTO
ROYAL FOLK DANCE
KUSANKU
 

  • ansei chinto
  • arakaki
  • soshin
  • chojun miyagi
  • nagamine 2
  • totemotobu
  • nagamine 3
  • 1937 shuri practice
  • anse 4a
  • 61s7q iptjl ss500
  • choki sensei
  • img240
  • localkarate200
  • Fukyugata Sandan
  • 45th Anniversary Celebration Kyoshi Seeger
  • ansei 1a
  • zenkut
  • shorin ryu 'te logo
  • nihanchi
  • photo8
  • 001
  • photo5
  • photo20
  • photo35
  • photo66
  • img228
  • sakugawa
  • masters chosinchibana1 shorinryu
 • Previous
 • Next